Praktijkregels

Om ervoor te zorgen dat we u goede zorg kunnen bieden zijn er enkele praktijkregels:

 • Als u bij ons voor het eerst in de praktijk komt ontvangt u een gezondheidsvragenlijst. Deze lijst dient u nauwkeurig in te vullen en aan een van de medewerkers te overhandigen. De tandarts zal vervolgens eventuele bijzonderheden ten aanzien van uw gezondheid met u bespreken.  Als er iets in uw gezondheidssituatie wijzigt moet u dit doorgeven bij de volgende afspraak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van medicijnen (bloedverdunners!), suikerziekte of heup/knie protheses
 • Graag bij ieder bezoek een geldig legitimatiebewijs, zorgpas en / of afspraken kaart meenemen.
 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.
 • Indien u pijn heeft, belt u ons dan voor 10:00 uur, zodat wij u dezelfde dag nog kunnen helpen.
 • Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt, bijvoorbeeld als de tandarts een spoedgeval moet behandelen. Wellicht zult u hierdoor even moeten wachten tot u aan de beurt bent. De uitlooptijd is op geen enkele manier op de tandarts / mondhygiënist te verhalen. U kunt ons helpen uitloop te voorkomen door 5 of 10 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.
 • Bij bezoek in de praktijkkamer graag uw mobiele telefoon op stil zetten.
 • Wijzigingen in verzekering, (e-mail)adres, telefoonnummer of medicatiegebruik tijdig doorgeven. Dit kan ook per mail: balie@tandarts-schijndel.nl
 • Wij sturen elke dag een afspraak herinnering per e-mail of per SMS naar onze patiënten voor een afspraak die de volgende dag gepland staat. Dit is een gratis service die wij verlenen aan onze patiënten, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, dan betekent dit dus niet dat uw afspraak niet door zou gaan.
 • Bij een niet nagekomen afspraak of wanneer korter dan 24 uur van tevoren geannuleerd wordt, kunnen wij de kosten in rekening brengen.
 • Wanneer u een afspraak wilt annuleren, doet u dit bij voorkeur telefonisch.
 • In onze praktijk zijn meerdere tandartsen werkzaam.  We proberen uw afspraken zoveel mogelijk bij dezelfde tandarts te plannen. Het kan echter voorkomen dat, bijvoorbeeld bij een spoedafspraak of uw voorkeur voor een bepaalde dag in de week, u bij een andere tandarts binnen onze praktijk komt. Dit wordt met u overlegd.
 • Wij behouden ons het recht om patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen, uit te schrijven.
 • Wij maken voor onze facturering gebruik van de service van factoring bedrijf Infomedics. Verdere informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij de balieassistente.
 • Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons een begroting.
 • Wij werken graag in een schone mond. Graag voorafgaand aan een afspraak de tanden poetsen.
 • Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.
 • Wij vinden uw privacy belangrijk. Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).
 • Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balie assistente en/of de tandarts.
 • Heeft u een klacht, maak deze bespreekbaar.