Praktijkregels

Om ervoor te zorgen dat we u goede zorg kunnen bieden zijn er enkele praktijkregels:

  • Als u bij ons voor het eerst in de praktijk komt ontvangt u een gezondheidsvragenlijst. Deze lijst dient u nauwkeurig in te vullen en aan een van de medewerkers te overhandigen. De tandarts zal vervolgens eventuele bijzonderheden ten aanzien van uw gezondheid met u bespreken.  Als er iets in uw gezondheidssituatie wijzigt moet u dit doorgeven bij de volgende afspraak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van medicijnen (bloedverdunners!), suikerziekte of heup/knie protheses.
  • Neem contact op met uw vorige tandarts. Laat ze weten dat u bent overgestapt naar onze praktijk. Zij zullen uw dossier vervolgens naar ons opsturen. Geef hierbij aan dat uw rontgenfoto’s moeten worden doorgemaild naar: inschrijven@tandarts-schijndel.nl
  • Neem een geldige legitimatie mee. Wij zijn wettelijk verplicht deze te controleren.
  •  Wij versturen geen oproep-kaartjes voor uw afspraak. Nadat u op controle bent geweest ontvangt u aan de balie meteen een afspraak voor de volgende periodieke controle of eventuele behandelafspraak. De betreffende afspraak krijgt u op een kaartje mee. Neem dit kaartje weer mee op uw volgende afspraak.
  •  In onze praktijk zijn meerdere tandartsen werkzaam.  We proberen uw afspraken zoveel mogelijk bij dezelfde tandarts te plannen. Het kan echter voorkomen dat, bijvoorbeeld bij een spoedafspraak of uw voorkeur voor een bepaalde dag in de week, u bij een andere tandarts binnen onze praktijk komt. Dit wordt met u overlegd.
  •  Wijzigingen in persoonsgegevens zoals adres, telefoonnummer of verzekeringsnummer moet u altijd zo spoedig mogelijk doorgeven aan onze praktijk. Dit kan met behulp van dit formulier.
  •  De financiele administratie wordt verzorgt door NMT Fencs. Zij proberen de nota rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in te dienen. U ontvangt  vervolgens alleen een (deel)nota van het bedrag dat de zorgverzekeraar niet rechtstreeks vergoedt. Bij sommige zorgverzekeraars kan NMT Fencs niet rechtstreeks declareren. U ontvangt in deze gevallen de volledige nota die u moet voldoen. Deze nota moet u dan zelf opsturen naar uw zorgverzekeraar die vervolgens de eventuele vergoeding aan u overmaakt.
  • Afspraken die niet binnen 24 uur van te voren worden geannuleerd kunnen in rekening worden gebracht. Het annuleren van afspraken kan alleen telefonisch of aan de balie tijdens de openingstijd van de praktijk.