Algemene informatie

Hartelijk welkom in onze praktijk! 

Openingstijden

De praktijk is geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.15u tot 12.15u en van 13.15u tot 17.00u.

 

Bereikbaarheid / toegankelijkheid

De tandartsenpraktijk is telefonisch bereikbaar op nummer: 073- 54 966 26. Tijdens werktijden (met uitzondering van 12.00u tot 13.15u in verband met lunchpauze) wordt u geholpen door een van onze assistentes. Op vrijdag zijn wij telefonisch bereikbaar tot 12.00u.

Buiten openingstijden staat het antwoordapparaat aan voor de avond- of weekenddienst. Het bandje van het antwoordapparaat geeft u informatie over de dienstdoende tandarts en bijbehorende telefoonnummers.

 

Uw afspraak

  • Wij behandelen uitsluitend na afspraak.
  • Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of aan de balie af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.
  • Graag bij ieder bezoek een geldig legitimatiebewijs, zorgpas en afsprakenkaart meenemen.
  • Bij bezoek in de behandelkamer graag uw mobiele telefoon op stil zetten.
  • Wijzigingen in verzekering, (e-mail)adres, telefoonnummer of medicatiegebruik tijdig doorgeven. Dit kan ook per mail: balie@tandarts-schijndel.nl
  • Wij sturen elke dag een afspraakherinnering per e-mail of per SMS naar onze patiënten voor een afspraak die de volgende dag gepland staat. Dit is een gratis service die wij verlenen aan onze patiënten, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, dan betekent dit dus niet dat uw afspraak niet door zou gaan.
  • In onze praktijk zijn meerdere tandartsen werkzaam.  We proberen uw afspraken zoveel mogelijk bij dezelfde tandarts te plannen. Het kan echter voorkomen dat, bijvoorbeeld bij een spoedafspraak of uw voorkeur voor een bepaalde dag in de week, u bij een andere tandarts binnen onze praktijk komt. Dit wordt met u overlegd.
  • Wij behouden ons het recht om patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen uit te schrijven.

 

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.15u en 10.00u, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer van de dienstdoende tandarts.

 

Medische gegevens

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor moet de gezondheidsvragenlijst ingevuld worden. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld zwangerschap, medicijngebruik (bloedverdunners), ziektes of infecties.

 

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt verwacht dat u dit schriftelijk aan ons doorgeeft of per E-mail.

 

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de receptioniste/assistente en/of de tandarts.

 

Betalingsvoorwaarden

Wij maken voor onze facturering gebruik van de service van factoringbedrijf “Infomedics”.

Het telefoonnummer van Infomedics is: 0900-404 94 04. Verdere informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij de balieassistente.

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons een begroting.

 

Meningsverschil

Wij doen ons uiterste best om onze patiënten tevreden te houden. Heeft u desondanks toch klachten over uw behandeling of over onze praktijk? Maak ze bespreekbaar. Een gesprek met ons kan vaak verheldering geven en we kunnen samen tot een oplossing komen.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Team Tandartsenpraktijk Schuttelaar & Goffree